Välkommen till AViAX!

Med kundens behov i fokus löser vi era kompetensbehov, hjälper er med regeluppfyllelse och påminner när det är dags för fortbildning!


För Bygg-, Entreprenad- och Transportbranschen


Tjänster

Bygg-, entreprenad och transportbranchen?


Vi löser era kompetensbehov och påminner när det är dags för fortbildning.


Med kundens behov i fokus är vår vision att erbjuda kompetens och konkreta arbetsverktyg för att säkerställa regelefterlevnad och krav på kvalitet, miljö, arbetsmiljö samt trafiksäkerhet till bygg/anläggning- och yrkestrafiksbranchen.


Vad vi erbjuder:


  • - Ledningssystem för ISO 9001, 14001, 45001, 37001, FR2000
  • - Lagefterlevnadsstöd
  • - Kravidentifiering av verksamheter
  • - Rutinstöd
  • - Riskhantering
  • - Dokumentationsstöd
  • - Utbildning


Kontakta oss med era önskemål så hjälper vi er! 


Utbildningar


Vi löser era kompetensbehov!

ARBETSMILJÖ


ARBETSMILJÖ

ARBETE PÅ VÄG

ARBETE PÅ VÄG

YKB

HLR

BYGGARBETSMILJÖ


BYGGARBETSMILJÖ

ADR

BRANDFARLIGA ARBETEN

BRANDFARLIGA ARBETEN

HLR

Aktuellt


Boka en utbildning redan nu

bland våra aktuella kurser,

eller kontakta oss!


Vi anpassar våra utbildningar

efter era behov!


Galleri


Här kommer vi lägga upp bilder från våra verksamheter! Just nu har vi fokus på att bygga upp hemsidan och finnas där för våra befintliga och nya kunder, men håll gärna utkik efter vår bilduppdatering! 

Integritetspolicy och information om Cookies


Vår webbadress är: www.aviax.se


Hantering av personuppgifter (GDPR)


AViAX AB behandlar alla personuppgifter som du lämnar i samband med e-post och formuläruppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (2018:218).


Vi garanterar att inga uppgifter om dig säljs eller används till reklamutskick från tredje part, utan endast används av AViAX.


Din e-postadress och ditt mobilnummer används för kommunikation mellan oss, till bokningsbekräftelser samt till övrig information under vår affärsförbindelse.


AViAX har myndighetskrav mot angivna myndigheter MSB *Myndigheten för samhällsskydd & beredskap, samt Transportstyrelsen vilka samtycker enligt GDPR.


Radering av personuppgifter.


Om du önskar att AViAX raderar dina kontaktuppgifter som sparats, vänligen skicka ett mail till: info@aviax.se. Du får bekräftelse via mail när dina uppgifter är borttagna.